Производствено оборудване

Швейцарска мелница Sturt, немска OPS огледална електрическа искра, японски струг Mazak, обработващ център Makino Longmen и оборудване за трикоординатно изпитване Zeiss.